Bài viết từ Cố vấn chuyên môn

NGỌC THẠCH CHÂN KINH

Home
Home
Home

NGỌC PHỈ THÚY LÀ GÌ?

Home
Home
Home

Tin mới

Gia công - Chế tác Ngọc Bích

Bạn giao cho chúng tôi 50% sự tin tưởng

Chúng tôi trả lại bạn 99% sự hàng lòng !

Vua Ngọc Bích kiểm soát trực tiếp 100% từ đầu vào cho đến đầu ra sản phẩm. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng – Điều mà những đơn vị khác không làm được!

Tại Vua Ngọc Bích, chúng tôi nhận chế tác tất cả các sản phẩm Trang Sức từ Ngọc Bích Thiên Nhiên – Nephrite Jade như: Mặt Đá, Nhẫn Đá, Dây Chuyền, Mặt Dây Chuyền, Trang Sức Ngọc Bích, Phù Điêu – Tôn tượng Ngọc Bích…