1. Vua Ngọc Bích cam kết

  • Vua Ngọc Bích chỉ giới thiệu và bán các sản phẩm Đá Quý Ngọc Bích, Trang Sức Ngọc Bích được chế tác từ Ngọc Bích Thiên Nhiên (loại A) – Thiên Nhiên 100% không qua bất cứ can thiệp xử lý nào.
  • Vua Ngọc Bích bao kiểm định độc lập tại tất cả trung tâm – viện Ngọc học ở Việt Nam và trên thế giới.
  • Vua Ngọc Bích không bán các loại Ngọc Bích kém chất lượng, đã qua xử lý, nhuộm màu…
  • Sản phẩm của Vua Ngọc Bích 100% được chế tác từ Ngọc Bích Nephrite Jade khai thác thiên nhiên (từ 4 vùng có phẩm chất Ngọc cao nhất thế giới: Canada, Nga, New Zealand và Switzerland).
  • Sản phẩm được chế tác, hoàn thiện thủ công bởi đội ngũ thợ tay nghề cao của Vua Ngọc Bích.
  • Không nhập hàng Trung Quốc (kém chất lượng, tẩy, nhuộm, mông má chất lượng Ngọc).

2. NẾU KHÔNG ĐÚNG XIN HOÀN LẠI TIỀN và TẶNG KHÔNG SẢN PHẨM !

Phát hiện không phải Ngọc Bích Thiên Nhiên tặng 50.000.000Đ (năm mươi triệu đồng) – kể cả 100 năm sau khi mua hàng mà phát hiện được.

  • Xem thêm: Hướng dẫn mua hàng xem tại đây.