Category Archives: Gallery

[Gallery] – Vật dụng bằng Ngọc trong hoàng cung Triều Nguyễn

[Gallery] – Vật dụng bằng Ngọc trong hoàng cung Triều Nguyễn

Từ khoảng 7.000 năm nay, ngọc đã được con người biết đến và quý trọng. Người Ai Cập cổ đại quan niệm, ngọc là những giọt máu của rồng. Người Trung Quốc coi ngọc là vật đứng đầu trong “Tứ Đại Quý”, gồm: Ngọc – Ngà – Châu – Báu. Chính vì sự hiếm quý […]

[Gallery] – Cổ Ngọc Việt Nam – Phần 2

[Gallery] – Cổ Ngọc Việt Nam – Phần 2

Từ khoảng 7.000 năm nay, ngọc đã được con người biết đến và quý trọng. Người Ai Cập cổ đại quan niệm, ngọc là những giọt máu của rồng. Người Trung Quốc coi ngọc là vật đứng đầu trong “tứ đại quý”. Chính vì sự hiếm quý đặc biệt đó mà ngay từ thời cổ […]

[Gallery] – Cổ Ngọc Việt Nam – Phần 1

[Gallery] – Cổ Ngọc Việt Nam – Phần 1

“Cổ Ngọc Việt Nam” là một trưng bày chuyên đề đặc biệt lần đầu tiên được Bảo tàng lịch sử Việt Nam tổ chức, giới thiệu một phần nhỏ trong kho tàng báu vật vô giá. Không chỉ quý hiếm, ngọc còn được nhiều ngời tôn sùng vì những tác dụng và ý nghĩa thần […]