Hiển thị 1–28 của 91 kết quả

Nhẫn Ngọc Bích Nephrite Jade Thiên Nhiên tại Vua Ngọc Bích được sản xuất chế tác từ Ngọc Bích khai thác Thiên Nhiên, không qua xử lý, nhuộm màu. Vua Ngọc Bích là doanh nghiệp sản xuất, chế tác, cung cấp Ngọc Bích Thiên Nhiên lớn nhất Việt Nam.

3.800.000
10.000.000
9.000.000
13.000.000
2.600.000
17.000.000
16.000.000
5.900.000
9.500.000
4.700.000
5.200.000
4.800.000
6.000.000
4.700.000
5.700.000