Chế tác Ngọc Bích

1. Ảnh Ngọc Bích Thô (chưa chế tác)

a. Ngọc Bích Thô nguyên khối

b. Ngọc Bích Thô đã qua chế tác, cắt định hình

2. Một số hình ảnh quá trình chế tác, hoàn thiện sản phẩm

3. Video chế tác Ngọc Bích

a. Chế tác hạt vòng Ngọc Bích thủ công 100%

b. Chế tác hạt vòng Ngọc Bích bán thủ công (50% thủ công + 50% bằng máy)

Updating…

c. Chế tác Nhẫn Tròn Trơn Ngọc Bích thủ công 100%

Updating…
Để đặt hàng sản phẩm theo yêu cầu, quý khách có thể để thông tin vào Form liên hệ dưới đây. Vua Ngọc Bích sẽ liên hệ lại với bạn !