Theo giáo lý Phật giáo Kim Cương thừa, mỗi tuổi trong 12 con giáp có một Đức Phật Bản tôn hộ mệnh và pháp thực hành tu tập tương ứng giúp chúng ta siêu thoát khổ đau, viên mãn các tâm nguyện thế gian và xuất thế gian. 12 con giáp không chỉ mang ý nghĩa truyền thống văn hóa mà còn là pháp số tính không gian, thời gian và phương hướng. Vũ trụ quan Phật giáo chỉ ra sự tương ứng của từng con giáp (tuổi) với phương vị của một Đức Phật Bản tôn trong Mandala Vũ trụ.

Các phần dưới đây là giải thích kỹ hơn về 12 Con Giáp và các vị Phật Bản Mệnh tương ứng theo Mật Thừa Tât Tạng để các bạn có thể tự nhật biết, kiểm chứng qua sự thực hành tu tập Bản tôn, Chân ngôn, Trí tuệ, phẩm chất Giác ngộ, Mật ấn, Pháp khí và cảnh giới tịnh độ của các Ngài. Để qua đó, mỗi chúng ta sẽ có chìa khóa mở ra cánh cửa thâm nhập trí tuệ Phật Pháp, không những giúp tinh tấn tu tập Mật pháp mà còn đón nhận dễ dàng sự bảo hộ gia trì cát tường từ vị Phật Bản Mệnh Ngọc Bích.

Bảng tra nhanh Phật Bản Mệnh cho các tuổi theo Mật Thừa Tây Tạng:

Phật Quan Âm
(Avalokitershava)
Dậu Mão Ngọ Dậu
2017 2008 1999 1990 1981 1972
Mão Ngọ Dậu Mão Ngọ
1963 1954 1945 1936 1927 1918
Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ
(Vajarapani)
Thân Hợi Dần Tị Thân Hợi
2016 2007 1998 1989 1980 1971
Dần Tị Thân Hợi Dần Tị
1962 1953 1944 1935 1926 1917
Phật Kim Cương Tát Đỏa
(Vajrasatva)
Tị Tuất Sửu Thìn Mùi Tuất
2013 2006 1997 1988 1979 1970
Sửu Thìn Mùi Tuất Sửu Thìn
1961 1952 1943 1934 1925 1916
Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ
(Vajarapani)
Ngọ Dậu Mão Ngọ Mão
2014 2005 1996 1987 1978 1969
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
(Sakya Muni)
Tị Thân Hợi Dần Tị Thân
2013 2004 1995 1986 1977 1968
Hợi Dần Tị Thân Hợi Dần
1959 1950 1941 1932 1923 1914
Đức Liên Hoa Sinh
(Guru Rinpoche)
Thìn Mùi Tuất Sửu Thìn Mùi
2012 2003 1994 1985 1976 1967
Tuất Sửu Thìn Mùi Tuất Sửu
1958 1949 1940 1931 1922 1913
Phật Mẫu Tara
(Tara)
Mão Ngọ Dậu Mão Ngọ
2011 2002 1993 1984 1975 1966
Dậu Mão Ngọ Mão Ngọ
1957 1948 1939 1930 1921 1912
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
(Sakya Muni)
Dần Tị Thân Hợi Dần Tị
2010 2001 1992 1983 1974 1965
Thân Hợi Dần Tị Thân Hợi
1956 1947 1938 1929 1920 1911
Đức Văn Thù Bồ Tát
(Manjusri)
Sửu Thìn Mùi Tuất Sửu Thìn
2009 2000 1991 1982 1973 1964
Mùi Tuất Sửu Thìn Mùi Tuất
1955 1946 1937 1928 1919 1910

1. ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)

ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)
ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)
 • Chủng tử tự: HUNG
 • Tâm chân ngôn: OM BENZA TSA NA DA MAHA ROKYA NA HUNG PHET

Vajrapani Kim Cương Thủ Mật hiệu Bí Mật Chủ là hiện thân phẫn nộ của Đại Thế Chí Bồ Tát, còn gọi là Đại Lực Kim Cương Thủ.

Tu pháp Kim Cương Thủ Bồ Tát có thể tích lũy vô lượng vô biên công đức, đầy đủ oai lực, hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo, tiêu trừ tất cả các tai nạn: địa, thủy, hỏa, phong, không… Viên mãn hết thảy chỗ mong cầu. Đến khi mạng chung sẽ được Đức Kim Cương Thủ và hết thảy Kim Cương Bộ tiếp dẫn hộ trì vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, hiện thân từ cảnh Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, du hý khắp các cõi làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh.

2. ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)

ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)
ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)
 • Chủng tử tự: HUNG
 • Tâm chân ngôn: OM BENDZA SATTO HUNG

Đức Vajrasattva sắc thân trắng nêu biểu cho sự thanh tịnh vô nhiễm. Đầu ngài đội bảo quan Ngũ Trí Phật, đỉnh có búi tóc nêu biểu Vô kiến đỉnh tướng. Bàn tay phải trì giữ Chày Kim Cương ở Tâm nêu biểu cho phương tiện thiện xảo của lòng từ bi, tay trái trì giữ linh Kim Cương ngang hông nêu biểu cho tính Không. Ngài khoác thiên y cụ túc cùng các trang hoàng Báo thân Phật. Ngài an tọa trong tư thế Kim Cương trên nguyệt luân hoa sen.

Tu trì chân ngôn Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa) có thể tiêu trừ được tất cả các ác nghiệp trọng tội, ác báo và diệt trừ tất cả những ác niệm, phá trừ tất cả các phiền não, tăng trưởng vô lượng công đứng.

3. ĐỨC LIÊN HOA SINH

ĐỨC LIÊN HOA SINH - GURU RINPOCHE
ĐỨC LIÊN HOA SINH – GURU RINPOCHE
 • Chủng tử tự: HUNG
 • Tâm chân ngôn: OM AH HUNG BENDZA GURU PADMA SIDDHI HUNG

Liên Hoa Sinh Thượng Sư là một Đại thành tự giả Ấn Độ. Là hóa hiện Thân, Khẩu, Ý Kim Cương Tam Mật của Đức Phật Di Đà, Quán Âm, Thích Ca. Ngài có một mặt, hai tay, sắc thân trắng hồng, khoác ba loại Pháp y tiêu biểu cho sự thành tựu Tam thừa. Ngài đội mũ Liên hoa màu vàng trên có Nhật – Nguyệt luân, đỉnh mũ có đầu Chày Kim Cương và lông chim Khổng tước nêu biểu cho sự chuyển hóa tất cả si ám. Tay phải của Ngài nắm giữ Chày Kim Cương nêu biểu cho trí tuệ hàng phục chướng ma. Tay trái cầm bát sọ người đựng đầy cam lộ nêu biểu cho sự trường thọ bất tử. Cây tích trượng biểu trưng cho Bi Trí hợp nhất.

Tu trì chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh giúp tiêu trừ tất cả tai ương, chướng họa, hàng phục tất cả nghiệp chướng ác ma, tích lũy được vô lượng phúc đức, trí tuệ và thọ mạng.

4. ĐỨC LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA

ĐỨC LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA - GREEN TARA
ĐỨC LỤC ĐỘ PHẬT MẪU TARA – GREEN TARA
 • Chủng tử tự: TAM
 • Tâm chân ngôn: OM TARE TUTTARE TURE SOHA

Trong kinh dạy: Phật Cứu Độ Mẫu đã thành Phật từ vô lượng kiếp. Thể tính của Ngài chính là Phật Mẫu đã thành tựu vô lượng vô biên sự nghiệp công đức độ sinh. Ngài là bản tôn của chư Phật Độ Mẫu.

Đức Phật Cứu Độ Mẫu có sắc thân xanh lục, gợi lên sự chữa lành mát mẻ của rừng thuốc quý. Ngài an tọa trên đài sen với tư thế du hý nêu biểu cho những công hạnh tức khắc cứu độ chúng sinh.

Tu trì chân ngôn Lục Độ Phật Mẫu thành tựu vô biên công đức, đón nhận gia trì từ hải hội chư Phật, viên mãn hết thảy sự nghiệp lợi tha, cảm ứng không thể nghĩ bàn, hết thảy sự nghiệp thế gian, xuất thế gian quyết định như ý thành tựu.

5. ĐỨC TARA NHƯ Ý LUÂN BẠCH ĐỘ MẪU

ĐỨC TARA NHƯ Ý LUÂN BẠCH ĐỘ MẪU - WHITE TARA
ĐỨC TARA NHƯ Ý LUÂN BẠCH ĐỘ MẪU – WHITE TARA
 • Chủng tử tự: TAM
 • Tâm chân ngôn: OM TARE TUTTARE TURE MAMA AHYU PUNYE DZANYA PUSHTSUM KURUYE SOHA

Như Ý Luân Bạch Độ Mẫu là sự thị hiện tâm từ bi của Đức Quán Thế Âm. Nhân vì Đức Đại Bi Quán Thế Âm thấy vô lượng chúng sinh chìm trong biển luân hồi sinh tử đau khổ, phiền não mà không biết hồi đầu thị ngạn. Ngài động lòng từ bi rơi hai giọt nước mắt. Giọt nước mắt bên phải hóa hiện thành Đức Lục Độ Phật Mẫu, giọt nước mắt bên trái hiện thân thành Đức Bạch Độ Phật Mẫu tăng trưởng năng lực công đức cứu độ chúng sinh.

Đức Bạch Độ Phật Mẫu có một mặt, hai tay, thân sắc trắng như trăng thu, đầu đội thiên kim bảo quan tiêu biểu cho Ngũ Phật, Ngũ Trí, tóc Ngài màu đen chia làm ba lọn, trên đỉnh đầu có búi tóc. Tay phải trong thế thí nguyện ấn, tay trái đặt lên đầu gối trong thế ấn Thí vô úy nêu biểu Tam Bảo gia trì cứu khổ sáu đạo luân hồi. Bảy mắt nêu biểu sự quán chiếu khổ não của mười phương vô lượng chư Phật cùng khắp hư không mà không hề có chướng ngại. Do vậy, Đức Bạch Độ Phật Mẫu có thể quan sát khắp sáu đạo chúng sinh và khiến họ được giải thoát. Ngài khoác thiên y ngũ sắc an tọa trong tư thế Kim Cương trên nguyệt luân, hoa sen sắc trắng. Ngài có một đầu biểu trưng cho sự thông đạt Pháp tính. Tay trái là biểu trưng của trí tuệ, tay phải là biểu trưng của thân phúc báo, màu trắng là tự tính vô nhiễm không bị phiền não ngăn che.

Tu trì pháp Bạch Độ Phật Mẫu có khả năng diệt trừ tất cả bệnh tật, tai ương, hỏa kiếp, tăng trưởng phúc đức, kéo dài thọ mạng, tiêu trừ được chướng nạn ma quỷ, gốc rễ của luân hồi đau khô và viên mãn mọi sở cầu.

6. ĐỨC AVALOKITESHVARA – QUAN ÂM TỨ THỦ

(QUAN ÂM TỰ TẠI)

ĐỨC AVALOKITESHVARA – QUAN ÂM TỨ THỦ
ĐỨC AVALOKITESHVARA – QUAN ÂM TỨ THỦ
 • Chủng tử tự: SHIRI
 • Tâm chân ngôn: OM MANI PADME HUNG

Đức Quan Âm Tứ Thủ có một mặt biểu trưng cho sự thông đạt Pháp tính, bốn tay biểu trưng cho Tứ Vô Lượng Tâm, thân sắc trắng như trăng rằm biểu hiện sự thanh tịnh vô nhiễm, đoạn trừ hai chướng ngại Sở tri chướng và Phiền não chướng. Đầu đội Bảo Quan Ngũ Phật, tóc màu đen tuyền. Hai tay trì giữ Ngọc Mani. Tay phải cầm tràng hạt, tay trái cầm hoa sen. Khuôn mặt an tịnh mỉm cười nêu biểu mắt trí tuệ của hết thảy bồ tát, trừ bỏ tất cả các nghi hoặc và giải thoát, đáp ứng hết thảy mọi mong cầu của chúng sinh. Ngài khoác sáu sức trang hoàng và thiên y ngũ sắc, an tọa trên nguyệt luân hoa sen, sắc thân tỏa chiếu ánh hào quang rực rỡ.

Tu trì chân ngôn Quan Âm giúp thành tựu phương tiện trí tuệ, trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng bi mẫn giúp tiêu trừ tai ương, chướng nạn, tăng trưởng vô số công đức, tài bảo sung mãn và đem lại trường thọ.

7. ĐỨC PHẬT MANJUSRI (TRÍ TUỆ VĂN THÙ)

(Diệu Âm Văn Thù – Diệu Cát Tường Bồ Tát)

ĐỨC PHẬT MANJUSRI (TRÍ TUỆ VĂN THÙ)
ĐỨC PHẬT MANJUSRI (TRÍ TUỆ VĂN THÙ)
 • Chủng tử tự: DHI
 • Tâm chân ngôn: OM AH RA PA TSA NA DHI

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một bậc Cổ Phật danh hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Mật hiệu là Bát Nhã Kim Cương. Ngài là bậc đệ nhất Trí tuệ trong tất cả các chư Bồ tát. Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có sắc thân vàng, đầu đội mũ Bảo Quan biểu trưng cho Ngũ Phật. Tóc Ngài kết thành năm búi trên đỉnh đầu biểu trưng cho năm trí tuệ. Tay phải Ngài cầm kiếm Bát Nhã biểu trưng cho trí tuệ phá tan ám chướng, vô minh, mê vọng. Tay trái cầm hoa sen, trên hoa sen là kinh Bát Nhã Ba La Mật biểu trưng cho trí tuệ Bát Nhã. Ngài trang hoàng bằng các bảo báu trang nghiêm, an tọa trên nguyệt luân hoa sen.

Tu trì chân ngôn Trí Tuệ Văn Thù có thể tăng trưởng phúc đức, trí tuệ, có khả năng ghi nhớ và đạt được biện tài vô ngại. Kim khẩu có thể diễn thuyết tám vạn diệu pháp, thấu rõ thâm nghĩa của tất cả các pháp, tiêu trừ được tất cả ngu si ám chướng và các ác nghiệp về khẩu.

8. ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI - SHAKYA MUNI
ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI – SHAKYA MUNI
 • Chủng tử tự: MUM
 • Chân ngôn: TAYATHA OM MUNI MAHA MUNIYE SOAHA

Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật lịch sử. Ngài đã đạt được giá ngộ dưới cội Bồ Đề cách đây hơn 2500 năm. Đức Phật Thích Ca ngồi kết già trên nguyệt luân, hoa sen. Sắc thân ngài màu vàng kim với đầy đủ ba mươi hai tướng tốt và tám mươi tùy hình hảo, Ngài khoác trên mình áo Tam pháp, tay phải trong tư thế ấn Xúc địa (tay úp trên đầu gối phải, ngón tay chạm đất), tay trái để trong lòng trong tư thế ấn Thiền định nêu biểu sự chứng ngộ tự tính Phật. Trên lòng tay trái Ngài trì giữ Bình Bát tràn đầy cam lộ trí tuệ, trường thọ và pháp dược tiêu biểu cho giáo pháp thần dược cứu khổ tất cả chúng sinh.

 • OM là những phẩm chất tích cực giác ngộ của Thân Khẩu Ý Đức Phật.
 • MUNI giải thoát sự tái sinh đọa lạc không may mắn, vô minh chấp thủ và ngã ái.
 • MAHA MUNIYE kiểm soát vĩ đại tất cả sự đau khổ của những ảo tưởng, suy nghĩ nhị nguyên sai lầm.
 • SOAHA đón nhận sự gia trì của chân ngôn và thành tựu mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.
Không chỉ Phật Bản Mệnh, tại Vua Ngọc Bích chúng tôi nhận đặt hàng chế tác theo bất kỳ hình tướng vị Phật nào mà khách hàng yêu cầu. Với sự am hiểu về các yêu cầu khi tạc tượng Chư Phật – Bồ Tát, chúng tôi luôn mang đến những gì tinh túy, giá trị nhất mà Phật Giáo đưa đến cho các bạn!

Bài tiếp theo (kết thúc):


Nguồn tư liệu từ Drukpa Vietnam.

3.500.000 6.500.000 
3.500.000 6.500.000 
3.500.000 6.500.000 
3.500.000 6.500.000 
3.500.000 6.500.000 
3.500.000 6.500.000 
3.500.000 6.500.000 
3.500.000 6.500.000 

[Series] – Phật Bản Mệnh – Những bí mật LẦN ĐẦU TIÊN được hé lộ

MỤC LỤC1. ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)2. ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)3. ĐỨC LIÊN [...]

[Bài 1] – Phật Bản Tôn Hộ Mệnh – Nhân duyên của 12 Địa chi với Phật giáo

MỤC LỤC1. ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)2. ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)3. ĐỨC LIÊN [...]

[Bài 2] – Phật Bản Mệnh nào là vị Bản Tôn Hộ Mệnh cho mình? Cách chọn lựa và xác định vị Phật Bản Mệnh cho bản thân

MỤC LỤC1. ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)2. ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)3. ĐỨC LIÊN [...]

[Bài 3] – Phật Bản Mệnh 12 con Giáp theo Chân Ngôn Tông Nhật Bản

MỤC LỤC1. ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)2. ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)3. ĐỨC LIÊN [...]

[Bài 4] – Phật Bản Tôn Hộ Mệnh theo Mật Thừa Tây Tạng

MỤC LỤC1. ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)2. ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)3. ĐỨC LIÊN [...]

[Bài 5/5] – Tổng kết về Series Phật Bản Mệnh

MỤC LỤC1. ĐỨC VAJRAPANI (KIM CƯƠNG THỦ)2. ĐỨC VAJRASATTVA (KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA)3. ĐỨC LIÊN [...]

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x