Showing 29–56 of 172 results

5.000.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Trâm Cài Áo Ngọc Bích Nephrite Jade (VNB-TCA005)

2.800.000
2.800.000
2.800.000
4.000.000
2.800.000
2.800.000
6.800.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD174)

9

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD125)

5.800.000
16.000.000

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Ngọc Bích Nephrite Jade (MD169)

9

Mặt Dây Chuyền Đá Ngọc Bích

Mặt Dây Chữ Om Ngọc Bích Nephrite Jade (MD168)

7.000.000