Đừng dạy nhà GIÀU tiêu Tiền !

Việc kinh doanh Trang Sức Ngọc đắt tiền cho chúng tôi cơ hội được tiếp [...]

Đi không há lẽ, trở về không?

Theo tôi, việc thành công của mỗi con người trong cuộc đời này, không phải [...]

[Hoạt động Xã hội] – Ấn tống, tặng Sách mùa Vu Lan (T7/2018 ÂL)

1. Danh sách các Sách đợt này Phật thuyết Đương lại biến kinh giảng giải [...]

2 Các bình luận

Từ một người bạn: Thư gửi Vua Ngọc Bích !

Tôi có một bà chị sống ở Mỹ. Đợt này về Việt Nam chẳng phải [...]