Mặt Dây Chuyền Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Tròn (MD005)

9

 • Tên sản phẩm: Mặt Dây Chuyền Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Tròn (MD005))
 • Chất liệu: Ngọc Bích Thiên Nhiên
 • Màu sắc: Xanh
 • Chủng loại: Mặt dây chuyền
 • Kích thước: Có thể đặt hàng tùy chỉnh
 • Xử lý: Không
Ngọc Thiên Nhiên (A) 100%

▸ Cam kết chất lượng trọn đời sản phẩm.
▸ Bao kiểm định tại bất kỳ nơi nào trên TG.

Đặt hàng theo bất kỳ yêu cầu

▸ Nhận tùy chỉnh sản phẩm theo bất kỳ yêu cầu nào từ quý khách.

Giao hàng miễn phí toàn quốc

▸ Từ 1 - 3 ngày làm việc.➤ Xem thêm thông tin tại phần Chính sách tại đây.

ĐẶT HÀNG NHANH

Giao hàng tận nơi miễn phí !

Mô tả

Banner Home 1 – PC
Mặt Dây Chuyền Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích Tròn (MD005) - 3
Mặt Dây Chuyền Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Tròn (MD005) – 3

Theo kinh điển Đại thừa, chính đức Quan Âm đã cúng dàng lên đức Phật câu chân ngôn Lục tự Đại Minh này, và đức Phật trở lại giao phó cho ngài Phật sự cao quý là cứu giúp tất cả chúng sinh thoát khỏi các khổ nạn trên con đường tiến đến giác ngộ. Vào lúc ấy, chư thiên tung hoa xuống tán thán ca ngợi các ngài, trái đất chấn động, và không trung vang lên âm thanh OM MANI PADME HUNG SHRI.

Chân ngôn bí mật “OM MANI PADME HUNG” là hiện thân tất cả năng lực từ bi, trí tuệ và công hạnh của đức Quan Âm tôn quý, ngài chính là hiện thân bi mẫn của tất cả chư Phật. Chữ chủng tử “OM”, sắc trắng sinh ra từ sự hiển bày của năm trí tuệ Phật, là chủng tử hợp nhất tất cả phẩm hạnh và là tinh túy Thiền định Ba la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả phiền não của sự kiêu ngạo, có thể giải thoát được sự đau khổ của chư Thiên là cái chết và sự đọa lạc. Những sự đau khổ trong cõi chư Thiên bất khả phân với thân và công hạnh của Shatakratu, Đức Phật hiện thân cứu độ cõi chư Thiên.

 • Chữ OM là sự phản chiếu của trí tuệ bình đẳng, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến Nam phương Tịnh độ, cảnh giới vinh quang và khiến họ thành tựu được sắc thân Phật Bảo Sinh.
 • Chữ “MA”, sắc xanh lục xuất hiện bày tỏ lòng bi mẫn, lòng từ bi vô lượng của Đức Quan Âm tôn quý hướng về tất cả chúng sinh, là chữ chủng tử của công hạnh và là tự tính Nhẫn nhục Ba la mật. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân và quả phiền não của sự ganh ghét đố kị. Trên thực tế, sự đau khổ của cõi Trời Atula đều phát sinh từ những ghen tỵ, hiếu chiến và sân hận. Những đau khổ này bất khả phân với thân và công hạnh của Vemachit, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Atula ganh tỵ. Chữ “MA” là hiện thân của trí tuệ Bất Không Thành Tựu, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến cõi Bắc phương Tịnh độ, nơi mọi công hạnh viên mãn và khiến họ chứng đạt thân Phật Bất Không Thành Tựu.
 • Chữ “NI”, màu vàng xuất hiện từ sự hiển bày của tất cả pháp giới và lòng từ bi vô tác diệu lực của Đức Quan Âm, là chữ chủng tử biến sự luân hồi điên đảo thành pháp giới Niết bàn nhất như, là trí tuệ Kim Cương hợp nhất của thân – khẩu – ý các công hạnh. Chủng tử NI là tự tính Trì giới Ba la mật, chữ này tịnh hóa sự ô nhiễm vô minh nhị nguyên, cùng tất cả nghiệp quả của phiền não trên bốn dòng sông lớn đau khổ của cõi Người là sinh, già, bệnh, chết. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và công hạnh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Người. Chữ NI này tỏa rạng trí tuệ, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu cõi luân hồi đến cảnh giới Tịnh độ Sắc Cứu Kính Thiên, cõi Kim Cương Giới thanh tịnh hoàn hảo và khiến chúng sinh thành tựu thân Phật thứ sáu Vajradhara (Đức Phật Kim Cương Tổng Trì).
 • Chữ “PAD”, sắc xanh dương tự hiển bày từ bình đẳng xả vô lượng, lòng từ bi của Đức Quan Âm tôn quý, không phải là lòng từ ái kiến thiên vị, chữ chủng tử này là thân và là tự tính siêu việt của Trí tuệ Ba la mật. Chữ này tịnh hóa tất cả nhân, quả của vô minh phiền não, một cách cụ thể đó là những khổ đau của loài súc sinh ngu si, đần độn và nô lệ. Sự khổ đau này bất khả phân với công hạnh của đức Dhuvasimha, Đức Phật hiện thân cứu độ loài Súc sinh. Chữ chủng tử PAD này tỏa rạng từ Pháp giới thể tánh trí, xuất hiện rất sống động hướng dẫn sáu đạo chúng sinh đến cõi Trung phương Tịnh độ và giúp họ chứng đạt thân Phật Tỳ lư Giá Na.
 • Chữ “ME”, sắc đỏ tự hiển bày từ sự hỷ lạc vô lượng trong lòng từ bi của Đức Quan Âm tôn quý, là tất cả pháp bình đẳng, là chủng tử của khẩu và là tự tính Bố thí Ba la mật. Chữ “ME” này tịnh hóa được tất cả nhân và quả phiền não đau khổ sự đau khổ của loài Ngạ quỷ sống trong đói khát triền miên. Sự đau khổ này bất khả phân với công hạnh của đức Phật Vajlamukha, đức Phật hiện thân cứu loài quỷ đói. Chữ “ME” toả chiếu trí tuệ Diệu Quan Sát Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến Tây phương Tịnh độ và giúp họ chứng đạt được thân Phật A Di Đà.
 • Chữ “HUNG” xuất hiện từ sự hiển bày lòng từ bi vô lượng trong tâm từ bi của đức Quan Âm tôn quý. Ngài hộ trì, nâng đỡ tất cả chúng sinh như con đỏ của mình. Đây là chữ chủng tử của tâm, tự tính của Trí tuệ Ba la mật siêu việt. Chữ chủng tử này tịnh hóa tất cả nhân và quả của đau khổ sân giận nhị nguyên, một cách cụ thể đó là sự đau khổ của chúng sinh trong cõi Địa ngục chịu thống khổ đọa đầy bởi hai thái cực nóng và lạnh. Sự đau khổ này bất khả phân với thân và các công hạnh của Dhamaraja, Đức Phật hiện thân cứu độ chúng sinh Địa ngục. Chữ “HUNG” tỏa sáng của trí tuệ của Đại Viên Kính Trí, xuất hiện rất sống động dẫn dắt sáu đạo chúng sinh đến cõi Tịnh độ Đại Hỷ lạc chân thật và giúp họ thành tựu thân Phật A Súc Bệ.

– Trích dẫn từ Drukpa Vietnam: “http://www.drukpavietnam.org/cong-duc-cua-viec-tri-tung-chan-ngon-luc-tu-dai-minh” –

 

Mặt Dây Chuyền Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích Tròn (MD005) - 2
Mặt Dây Chuyền Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Tròn (MD005) – 2
Mặt Dây Chuyền Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích Tròn (MD005) - 1
Mặt Dây Chuyền Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Tròn (MD005) – 1

Ngọc Thạch Chân Kinh

Mặt Dây Chuyền Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích TrònMặt Dây Chuyền Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích Tròn (MD005) - 5 (MD005) - 5
Mặt Dây Chuyền Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Tròn (MD005) – 5
Mặt Dây Chuyền Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích Tròn (MD005) - 4
Mặt Dây Chuyền Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Tròn (MD005) – 4
Mặt Dây Chuyền Hoa 6 Cánh Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích (MD006) - 1
Mặt Dây Chuyền Hoa 6 Cánh Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích (MD006) – 1
Mặt Dây Chuyền Hoa 6 Cánh Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích Bọc Bạc (MD007) - 1
Mặt Dây Chuyền Hoa 6 Cánh Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Bọc Bạc (MD007) – 1
Mặt Dây Chuyền Hoa 6 Cánh Khắc Chú "Om Mani Pad Me Hung" Ngọc Bích Bọc Bạc (MD007) - 2
Mặt Dây Chuyền Hoa 6 Cánh Khắc Chú “Om Mani Pad Me Hung” Ngọc Bích Bọc Bạc (MD007) – 2