1 Giành cho Đại lý nhập hàng

 • Đơn hàng đầu tiên tối thiểu 30.000.000 (30 triệu VNĐ).
 • Từ đơn hàng thứ 2, không cần ràng buộc số lượng và số tiền.
 • Có chính sách/đơn giá riêng giành cho Đại lý có Doanh số lớn hoặc cộng tác lâu năm hoặc đạt đủ ngưỡng để làm đối tác – Đại lý cấp 1.
 • Có quyền được deal giá nhập hàng tốt nhất (trao đổi trực tiếp).

2. Giành cho Đại lý - CTV kinh doanh không cần nhập hàng (không bỏ vốn)

Vua Ngọc Bích đưa ra chính sách giành cho Đại lý và Cộng tác viên như sau:

 • Yêu cầu:
  • Sử dụng Website, Fanpage và hình ảnh của Vua Ngọc Bích để bán hàng.
  • Tất cả hình ảnh sử dụng bán hàng đều phải được giữ nguyên hình ảnh và có Logo của Vua Ngọc Bích.
  • Không được kinh doanh sản phẩm cùng lại (Đá Quý Ngọc Bích Thiên Nhiên) khác mà không phải của Vua Ngọc Bích, tránh việc ảnh hưởng tới thương hiệu/hình ảnh của Vua Ngọc Bích.
  • Tuân thủ yêu cầu và chính sách bán hàng chung của Vua Ngọc Bích.
 • Quyền lợi:
  • Được cung cấp hình ảnh, nội dung để bán hàng.
  • Thu nhập được tính theo % chiết khấu doanh số bán được.
  • Mức chiết khấu áp dụng sẽ được tính dần theo các ngưỡng doanh số (doanh số càng cao, ngưỡng chiết khấu càng cao).
  • Hỗ trợ thêm chi phí cố định hàng tháng giành cho CTV có thời gian cộng tác liên tục hơn 3 tháng và đạt doanh số tối thiểu.
  • Tất cả các khách hàng của CTV đều được ghi nhận và tính riêng cho từng CTV, do từng CTV quản lý, Vua Ngọc Bích không can thiệp vào quá trình chăm sóc khách hàng của CTV.
  • Khi CTV tạm dừng hoặc kết thúc cộng tác với Vua Ngọc Bích, Vua Ngọc Bích vẫn tính doanh thu cho CTV trong vòng 3 tháng liên tiếp liền kề nếu khách hàng có phát sinh đơn hàng mới.
 • Quy trình bán hàng giành cho CTV như sau:
  • CTV tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng
  • CTV gửi yêu cầu đơn hàng về Vua Ngọc Bích
  • Vua Ngọc Bích tiếp nhận yêu cầu từ CTV
  • VNB trực tiếp gửi hàng cho khách hàng dưới thông tin của CTV
  • Thông tin đơn hàng sẽ được gửi về CTV để 2 bên cùng đối soát
  • Đơn hàng thành công – VNB ghi nhận doanh thu
  • Doanh thu sẽ được tính theo tháng và trả vào ngày 10 (DL) tháng tiếp theo cho CTV.

Share to Success – Chia sẻ để thành công.

Vua Ngọc Bích mong muốn được hợp tác cùng các bạn !