Videos

[Video] – Quá trình hoàn thiện 1 đôi Bông Tai Ngọc Bích (BT010)

[Video] – Quá trình hoàn thiện 1 đôi Bông Tai Ngọc Bích (BT010)

Chúng ta cùng xem quá trình Hoàn thiện 1 đôi Bông Tai Ngọc Bích được làm trên Chất liệu Vàng như thế nào nhé !   1. Dịch vụ của Vua Ngọc Bích – Chế tác Ngọc Bích theo mẫu bất kỳ, yêu cầu từ khách hàng. Khách hàng có quyền lựa chọn độ cao […]