Browsing Tag

Ngọc Bích Thô

Chế tác Ngọc Bích

1. Ảnh Ngọc Bích Thô (chưa chế tác)a. Ngọc Bích Thô nguyên khốib. Ngọc Bích Thô đã qua chế tác, cắt định hình2. Một số hình ảnh quá trình chế tác, hoàn thiện sản phẩm3. Video chế tác Ngọc Bícha. Chế tác hạt vòng Ngọc…
Đọc thêm...

Các sản phẩm có giá 9Đ quý khách cần liên hệ trực tiếp Hotline: 0948.276.246 để nhận giá chính xác. Bỏ qua