Tag Archives: Chế tác Trang Sức Ngọc Bích

[Video] – Quá trình hoàn thiện 1 đôi Bông Tai Ngọc Bích (BT010)

[Video] – Quá trình hoàn thiện 1 đôi Bông Tai Ngọc Bích (BT010)

Chúng ta cùng xem quá trình Hoàn thiện 1 đôi Bông Tai Ngọc Bích được làm trên Chất liệu Vàng như thế nào nhé !   1. Dịch vụ của Vua Ngọc Bích – Chế tác Ngọc Bích theo mẫu bất kỳ, yêu cầu từ khách hàng. Khách hàng có quyền lựa chọn độ cao […]

Chế tác Ngọc Bích

Chế tác Ngọc Bích

1. Ảnh Ngọc Bích Thô (chưa chế tác) a. Ngọc Bích Thô nguyên khối b. Ngọc Bích Thô đã qua chế tác, cắt định hình 2. Một số hình ảnh quá trình chế tác, hoàn thiện sản phẩm 3. Video chế tác Ngọc Bích a. Chế tác hạt vòng Ngọc Bích thủ công 100% b. […]