Tag Archives: Ấn tống

[Hoạt động Xã hội] – Ấn tống, tặng Sách mùa Vu Lan (T7/2018 ÂL)

[Hoạt động Xã hội] – Ấn tống, tặng Sách mùa Vu Lan (T7/2018 ÂL)

1. Danh sách các Sách đợt này Phật thuyết Đương lại biến kinh giảng giải ký – Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không. Tịnh nghiệp tam phước – Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không. Thông điệp của Nước – Tác giả: TS Giang Bổn Thắng Nhận thức Phật Giáo – Giảng giải: Pháp Sư Tịnh […]