Feedback – phản hồi từ khách hàng

Phải nói, khách hàng của Vua Ngọc Bích là những người giàu có, thích ẩn thân và lười thể hiện, cho nên… để xin được những hình ảnh dưới đây là điều không hề dễ 1 chút nào.

#Feedback_Vua_Ngọc_Bích
#Khách_hàng_Vua_Ngọc_Bích

Người đăng: Vua Ngọc Bích – Trang Sức Ngọc Bích Thiên Nhiên Số 1 Việt Nam vào Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018