Browsing Tag

Chế tác Trang Sức Ngọc Bích

Chế tác Ngọc Bích

1. Ảnh Ngọc Bích Thô (chưa chế tác)a. Ngọc Bích Thô nguyên khốib. Ngọc Bích Thô đã qua chế tác, cắt định hình2. Một số hình ảnh quá trình chế tác, hoàn thiện sản phẩm3. Video chế tác Ngọc Bícha. Chế tác hạt vòng Ngọc…
Đọc thêm...